Pielęgnacja steamera

Utrzymywanie w czystości parownicy Jiffy daje gwarancję, że zapewni ona lata satysfakcjonujących rezultatów dla Ciebie, Twojego gospodarstwa domowego lub Twojej firmy. Znajdź swój model poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.

Instrukcje czyszczenia parownic Jiffy J-2 i J-2000

Poniższa procedura czyszczenia jest zalecana jako regularna konserwacja, aby pomóc utrzymać maksymalną wydajność parowania. Konserwację należy wykonywać co 3-6 miesięcy w zależności od specyfiki używanej wody. W większości przypadków prawidłowe czyszczenie mocno zatkanego parowca wymaga demontażu. Autoryzowane centrum naprawcze lub technik Jiffy Steamer jest najlepszym miejscem, aby przeprowadzić demontaż.

Odłącz parownicę od gniazdka. Zdejmij nasadkę węża z mosiężnego złącza za pomocą klucza i wyjmij pojemnik z wodą z urządzenia. Wylej resztki wody ze steamera.

Jeśli wąż jest zatkany przez zanieczyszczenia, przepłucz końcówkę węża za pomocą węża ogrodowego. Powinno to usunąć wszelkie nagromadzenia, które mogły wystąpić w samym wężu.

Aby wyczyścić wewnętrzne części parownicy, zaleca się użycie profesjonalnego środka do czyszczenia urządzeń parowych. Alternatywnie można użyć odkamieniacza do czajników domowych i ekspresów do kawy, przy czym w zależności od warunków w jakich używany jest steamer środek ten moze mieć niewystarczającą skuteczność.

Wlej roztwór czyszczący do podstawy parowca, w której zwykle umieszcza się butelkę z wodą. Pozostaw roztwór czyszczący w urządzeniu na 2-3 godziny. Nie podgrzewaj roztworu w urządzeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.

Wylej roztwór czyszczący z parownicy. Zrób to, przechylając parownicę w tę i z powrotem, wylewając roztwór z pojemnika z wodą.

Dokładnie opłucz urządzenie, przepłukując świeżą wodą 2-3 razy.

Jeśli odbarwiona woda lub pozostałości nadal będą wylewać się z urządzenia, powyższa procedura może wymagać powtórzenia.

Instrukcje czyszczenia parownic Jiffy J-4000

Poniższa procedura czyszczenia jest zalecana jako regularna konserwacja, aby pomóc parownicy utrzymać maksymalną wydajność parowania. Konserwację należy wykonywać co 3-6 miesięcy w zależności od specyfiki używanej wody. W większości przypadków prawidłowe czyszczenie mocno zatkanego parowacza wymaga demontażu. Autoryzowane centrum naprawcze lub technik Jiffy Steamer jest najlepszym miejscem, aby przeprowadzić demontaż.

Odłącz parownicę od gniazdka. Zdejmij nasadkę węża z mosiężnego złącza za pomocą klucza. Wylej resztki wody z urządzenia.

Jeśli wąż jest zatkany przez zanieczyszczenia, przepłucz końcówkę węża za pomocą węża ogrodowego. Powinno to przeczyścić i usunąć wszelkie nagromadzenia, które mogły wystąpić w samym wężu.

Aby wyczyścić wewnętrzne części parownicy, zaleca się użycie profesjonalnego środka do czyszczenia urządzeń parowych. Alternatywnie można użyć odkamieniacza do czajników domowych i ekspresów do kawy, przy czym w zależności od warunków w jakich używany jest steamer środek ten moze mieć niewystarczającą skuteczność.

Napełnij swój parowiec 3 litrami wody i dodaj 100 ml środka czyszczącego. Przekręć parowiec na PREHEAT i pozwól wodzie i roztworowi się ogrzać.

Gdy czerwona lampka kontrolna zgaśnie, wskazując koniec cyklu PREHEAT, ustaw przełącznik w pozycji OFF i odłącz parowar od gniazdka ściennego. Pozostaw wodę i roztwór czyszczący w parowniku na 2-3 godziny. Nie paruj roztworu w urządzeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.

Wylej roztwór czyszczący z parownicy. Zrób to, przechylając parowiec w tę i z powrotem, wylewając roztwór z pojemnika z wodą.

Dokładnie opłucz urządzenie, przepłukując świeżą wodą 2-3 razy.

Jeśli odbarwiona woda lub pozostałości nadal będą wylewać się z urządzenia, powyższa procedura może wymagać powtórzenia.

Instrukcje czyszczenia ESTEAM Jiffy

Gdy zaczniesz widzieć osad kamienny w dolnej części parownika ESTEAM Jiffy, nadszedł czas, aby dokonać konserwacji. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

Wlej 100 ml wody w ESTEAM.

Podłącz urządzenie i podgrzewaj do osiągnięcia pełnej pary.

Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez 2 minuty.

Wylej całą wodę.

Wlej 150 ml środka czyszczącego np. odkamieniacza.

Pozostaw środek czyszczący w urządzeniu na 2 godziny.

Nie podgrzewaj roztworu w parowniku.

Wylej roztwór.

Przemyj urządzenie 3 razy świeżą wodą.

Urządzenie jest gotowe do użytku.